Připravujeme výkup ovčí potní vlny a stažených nasolených ovčích kůží. V jednání s odběratelem jsou výkupní ceny a podmínky výkupu (kvalita suroviny). Zahájení těchto služeb předpokládáme v dubnu až květnu 2012. Výkupní místo bude ve Velkých Svatoňovicích.