V rámci stříhání ovcí nabízím tyto služby:

Stříhání ovcí od 40,- Kč/ks
Úprava paznehtů od 5,- Kč/ks
Aplikace kastračních (strangulačních) kroužků 3,- Kč/ks
Cestovné od 5,- Kč/km
Práce střihače mimo vlastní stříže
100,- Kč/hod

Ceny jsou uváděny bez DPH, u služeb v současnosti činí 20 % z účtované ceny.

Termín stříže je nezbytné dojednávat nejméně týden předem !!!

Informace o podmínkách provádění stříže (připravenost stáda, připravenost místa) viz Připravenost na stříži.