Ovocnářství

  • řez ovocných dřevin v extenzivních i intenzivních (produkčních) sadech
  • zakládání ovocných sadů, poradenská činnost (příprava půdy, výběr druhů a odrůd, volba tvaru kultury, zásady výsadby, výchova a řez stromků)
  • vytváření záchovného sadu krajových odrůd ovocných dřevin, tradičních opomíjených a netradičních druhů ovocných dřevin včetně přípravy sadebního materiálu vybraných odrůd (připravuje se)
  • CAC školka krajových odrůd ovocných dřevin (připravuje se)

Doporučená literatura a jiné zdroje informací:

Vzdělávací příležitosti: