Arboristika

Arboristické práce poskytuji již od roku 1997. Za dobu své činnosti jsem měl možnost seznámit se s různými technikami a způsoby provádění arboristických prací, osvojit si jejich základy a začít je prakticky používat. Ke zdokonalování provádění prací mi napomáhá  spolupráce s jinými arboristickými firmami, neustálé vzdělávání a plně profesionální výbava co se týká používaného nářadí i výstroje. Od roku 2001 jsem certifikovaným evropským stromolezcem (European Treeworker) a od roku 2007 členem ISA.


V rámci arboristické činnosti mohu nabídnout následující práce a služby:
  • ošetřování dřevin (řez stromů a keřů; čištění, ošetření a zastřešení dutin; statické zajištění dřevin)
  • návrhy ošetření dřevin s možností zpracování projektové dokumentace
  • kácení dřevin včetně kácení ve ztížených podmínkách (v omezeném prostoru, v blízkosti staveb; pomocí lezecké techniky, plošiny, jeřábu apod.)
  • možnost likvidace dřevní hmoty po kácení či ošetření dřevin a frézování pařezů


Reference, dokončené zakázky: (text se připravuje)


Literatura:

Kolařík Jaroslav a kol. (2003): Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I., Metodika ČSOP č. 5. ZO ČSOP Vlašim, 328 stran.

Kolařík Jaroslav a kol. (2005): Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II., Metodika ČSOP č. 5. ZO ČSOP Vlašim, 720 stran.

Gregorová Božena (2000): Řez dřevin ve městě a krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 103 stran.

Pejchal Miloš (2000): Arboristika I. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 168 stran.

Smýkal František a kol. (2000): Arboristika II. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 260 stran.

Žďárský Marek a kol. (2000): Arboristika III. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 176 stran.

Smýkal František a kol. (2000): Arboristika IV. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 182 stran.

Kolařík Jaroslav a kol. (2000): Arboristika V. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 210 stran.Odkazy na související internetové stránky:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (http://www.szkt.cz)
Sekce péče o dřeviny (http://www.arboristika.cz)
ISA (http://www.isa-arbor.com/chezh.aspx)
Schola Arboricultura (http://schola.safetrees.cz)
Bezpečné stromy (http://www.safetrees.cz)
Český certifikovaný arborista (http://www.arborista.cz/certifikace/stromolezec)

Vzdělávací příležitosti:

Schola Arboricultura (http://schola.safetrees.cz)
Mendelova univerzita v Brně (http://www.ldf.mendelu.cz/cz/prijimaci-rizeni/bakalarske_studium/arboristika?lang=cz)