Co, kdy a jak často je vhodné stříhat?

Na téma vhodného termínu stříže a její četnosti si dovolím jen pár poznámek, není možné jej v krátkosti plně postihnout a popsat veškeré možné případy.

Doba stříže má vliv na kvalitu a čistotu vlny i na kvalitu samotného ostříhání ovcí. Pokud chovateli záleží na ostříhané vlně jako na kvalitní, dále zpracovatelné surovině, měl by tomuto požadavku uzpůsobit jak způsob chovu, tak i volbu vhodného termínu stříže ovcí.

Neexistují žádné předem určené termíny stříže, které by měly být striktně dodržovány. Chov od chovu se potřeby zvířat liší. V každém chovu jsou jiné životní podmínky zvířat, jiné zvyklosti, jiný režim ustájení a pohyb zvířat mezi stájemi a pastvinami během roku. Provedení a doba stříže by tak měly být uzpůsobeny specifikům jednotlivých chovů.

Respektovány by ovšem měly být vlastnosti jednotlivých plemen ovcí. Plemena s méně přirůstavým rounem se obvykle stříhají jednou ročně, zatímco u plemen s rounem více přirůstavým se provádějí 3 stříže za dva roky nebo dvě stříže do roka.

U některých, zejména dlouhovlnných, plemen je vhodné provádění částečné stříže bahnic před porodem. Stříhá se oblast obřitku a okolí vemene, aby porod probíhal snadněji a nově narozená jehňata se bez zbytečných problémů dostala ke strukům.

Žádnou zvláštností také není stříže jehňat ve věku okolo 6 měsíců. Takto ostříhaná jehňata váhově lépe přibývají a celkově lépe prospívají.

Pokud je to možné, je vhodné se vyhnout stříži ovcí těsně před bahněním nebo po bahnění. Bahnice před porodem manipulaci při stříži hůře snášejí, může dojít k poškození nenarozených jehňat nebo vyvolání předčasných porodů. Ovce po porodu bývají propadlé, kostnaté, s uvolněným svalstvem na břichu (takové bývají i některé ovce nemocné, jedinci ve špatné kondici, špatně vyživované). V obou případech se ovce nestříhají příliš dobře, může docházet k méně kvalitnímu ostříhání i k častějšímu poranění ovcí střihačskými nůžkami.