Chovu ovcí se věnujeme od roku 2002. Naše zcela původní představa o chovu několika malinkatých nenáročných oveček jako jsou třeba romanovské ovce nebo vřesové ovce se postupem času měnila podle toho, jak se vyvíjel náš pohled na užitkovost našich chovanců. A tak se u nás po zdlouhavém a dosti nelehkém výběru toho „pravého“ plemene pro náš chov nakonec sešli zástupci rovnou čtyř plemen, a to romanovská ovce, bergschaf, juraschaf a shetlandská ovce. Odchováváme jak čistokrevné jehnice a beránky plemen bergschaf, juraschaf a shetlandské ovce, tak meziplemenné křížence. Jsme schopni nabídnout jehňata na výkrm i chovné jehnice a beránky vhodné do chovů plemenných a chovů zaměřených na produkci jatečných jehňat. Dále, jsou-li momentálně k dispozici, nabízíme vyčiněné jehněčí kožky a některé další produkty a služby s chovem ovcí související (podrobnosti naleznete v Ostatní obchodní činnosti a Aktuální nabídce).
 

Literatura:

Horák, F. a kol. (2004): Ovce a jejich chov. Brázda, Praha, 304 stran.
Horák, F., Treznerová, K. (2010): Světový genofond ovcí a koz. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, 229 stran.
MVDr. Axmann, R. a MVDr. Sedlák, J. (2008): Základy veterinární péče o ovce a kozy pro chovatele. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Brno, 52 stran.
Horák, F., Rozman, J. a kol. (2011): České ovčáctví, minulost, současnost, výhledy. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Brno, 514 stran.

Související internetové stránky: