Vykupujeme ovčí potní vlnu, čistou, nezplstěnou, o délce chlupu 5 - 8 cm (viz. kvalita vykupované vlny). Za čistou, při nebo po stříži vytříděnou vlnu zaplatíme plnou cenu, za vlnu částečně znečištěnou nebo částečně znehodnocenou pouze cenu se srážkami za ruční přetřídění a likvidaci neprodejného odpadu (uložení na skládce odpadů). Výkupní ceny jsou vytvořené na základě požadavků našeho odběratele. Výkupní místo je v obci Velké Svatoňovice, dům čp. 32. Vlnu je možné do výkupu předat po předchozí dohodě (telefonické či mailové spojení).

Za čistou vytříděnou vlnu považujeme vlnu, která není výrazně znečištěná výkaly, zeminou nebo rostlinnými zbytky, neobsahuje stříž partií břicha, nohou, obřitku a hlavy a rovněž větší podíl zástřihů. Vlna není zapařená či zaplesnivělá.

Je-li to možné, třídění se provádí hned při stříži. Zabírá tak nejméně času a není třeba s vlnou opakovaně manipulovat. Vlnu z výše uvedených partií těla ovcí obvykle vyřazuje při stříži sám střihač. Pokud tak nečiní, měla by se odstranit při třídění. Z ostříhaného rouna se rovněž odstraňuje vlna zjevně zaplstěná, silně znečištěná výkaly včetně tzv. „kaštanů“, silně zakrmená (obvykle oblast krku a hřbetu) a vlna znehodnocená značkovacími barvami (pastely, křídy, spreje). Z rouna se vyklepou zástřižky a případně oberou větší kousky rostlinného materiálu (stébla, větvičky, listy, ...), který na sebe ovečky nasbíraly při krmení nebo procházkách houštím. Po stříži se nechá volně ložená vydýchat, aby se nezapařila a nezaplesnivěla.

Bílá vlna

Jemná vlna

merino

AB

14,00 Kč

merinolandschaf

AB

14,00 Kč

charollais

AB krátká

14,00 Kč

jejich kříženci

AB

14,00 Kč

Polojemná vlna

romney a romney marsh

BC-CD

14,00 Kč

kent

BC-CD

14,00 Kč

texel

C-CD

14,00 Kč

východofríská ovce

BC-CD

10,00 Kč

olkulská ovce

C-CD

10,00 Kč

cigája

C-CD

10,00 Kč

suffolk

B-C krátká

10,00 Kč

berrichon

B-BC krátká

10,00 Kč

oxford down

B-CD krátká

10,00 Kč

clun forest

B-C krátká

10,00 Kč

německá černohlavá

C-CD krátká

10,00 Kč

Polohrubá vlna

bergschaf

CD-DE

7,00 Kč

alpská bílá

BC-D

7,00 Kč

Hrubá vlna

valaška

DE-EF

6,00 Kč

šumavka

CD-E

6,00 Kč

skudde

hrubovlnná

6,00 Kč

Ostatní

kříženci, směs

????

5,00 Kč

 

Barevná vlna

Polojemná vlna

jurská ovce

B-C

4,00 Kč

zwartbles

BC-CD

4,00 Kč

Polohrubá vlna

jakob

BC-CD

4,00 Kč

Hrubá vlna

romanovská ovce

C-D-E

4,00 Kč

vřesová ovce

E-F

4,00 Kč

quessantská ovce

hrubovlnná

4,00 Kč